A4 4 strany na výšku

Tlač skladaných letákov

Pre propagáciu Vašich výrobkov alebo služieb je ešte vhodné využiť jeden z najvýznamnejších
marketingových nástrojov a síce vytlačený LETÁK. Tento nástroj motivuje zákazníkov k nákupu
Vami ponúkaného tovaru.

 

 Vyberte si o aký formát letáku by ste mali záujem:

Tlač: plnofarebná
Papier: 130/m2 kriedový  MATNÝ alebo LESKLÝ
Štandardná výrobná doba: 3 - 5 prac. dní
 

 

YTk5YjI3